باغ نقد و نظر
نقد و نظر

Editor: Khalil Paknia

باغ در باغ    | برگ‌ها   | شعر    | داستان   | نقد   | تماس   |


Wednesday, September 29, 2004

شماره ششم فصلنامه سمرقند اختصاص يافته است به ساموئل بكت. مجموعه چندويژگى در بكت او را در جهانى پرراز و رمز نگاه داشته است . دراين شماره سمرقند به بخش مهمى از سؤالات درباره زندگى وآثار بكت پاسخ داده شده است.
سه قطعه از آثار بكت براى اولين بار توسط دكتر منوچهر بديعى به فارسى ترجمه شده است كه دراين شماره سمرقند مى خوانيم. همچنين داستان «بيرون افتاده» از بكت با ويرايش تازه اى توسط ابوالحسن نجفى را مى خوانيم. اولين سروده وآخرين سروده بكت را دكتر ضيا موحد به فارسى آورده است . نمايشنامه «صداى پا» كه از نمايشنامه هاى معروف بكت است را مراد فرهادپور به فارسى ترجمه كرده است. در زمينه نقد وآثار بكت مقاله اى از «هيوكنر» كه از بكت شناسان برجسته درجهان به شمار مى رود توسط حسن ملكى ترجمه شده است. از ديگر مقالات ارزشمند اين شماره سمرقند ترجمه مقاله پيتر چايلدز است كه تحت عنوان «بكت و نگارش مدرنيستى » به قلم رضا رضايى مى خوانيم . نوشتارى از آلن روب گرى يه را تحت عنوان «ساموئل بكت ، يا حضور در تئاتر» با ترجمه دكتر صالح حسينى ارائه شده است. همچنين گفتار دكتر محمدتقى غياثى درباره «نويسنده ونوشتار در آثار بكت» و ترجمه هايى از خجسته كيهان، افشين معاصر وناهيد طباطبايى كه درباره وجوه ديگرى از زندگى و آثار بكت است اين شماره سمرقند را غنى تر و پرمحتواتر از شماره هاى گذشته كرده است. گفتنى اينكه شماره پاييز سمرقند اختصاص يافته به زندگى وآثار ازراپاند كه قرار است در اوايل آبان ماه منتشر شود.تماس  ||  2:38 AM
تاریخ نقد جدید
رنه ولک
سعید ارباب شیرانی

خواندنی‌ها :

کتاب :